Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Het Haagse Hof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Het Haagse Hof behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.

Lees deze informatie a.u.b. helemaal door voordat je een echo laat maken.

In ons centrum kan je terecht voor diagnostische echo’s en screeningsecho’s.

 

Diagnostische echo's

Je verloskundige/arts bepaalt welke diagnostische echo’s noodzakelijk zijn in de zwangerschap. De zorgverzekeraar vergoedt alleen die echo’s waarvoor een medische indicatie bestaat.

Indicaties zijn:

* termijnbepaling om te bepalen hoe ver de zwangerschap gevorderd is. De zwangerschapsduur is betrouwbaar vast te stellen vanaf 8 weken en 5 dagen. Bij een jongere zwangerschap kunnen wij geen zwangerschapsduur bepalen. Een echo vóór 8 weken en 5 dagen wordt daarom niet vergoed door de zorgverzekeraar. De zwangerschapsduur is het meest betrouwbaar vast te stellen vanaf 10 weken.

* diagnose echo om te kijken waarom er bloedverlies is

* diagnose echo om te kijken naar de groei van de baby

* diagnose echo om te kijken waar de placenta ligt

* diagnose echo na 35 weken om te kijken hoe de baby ligt

Voor bovengenoemde echo's geldt:

Bij deze echo’s wordt niet gezocht naar eventuele afwijkingen bij het kind. Als er geen bijzonderheden worden gezien tijdens dit onderzoek, is dit geen garantie voor een gezond kind. Mocht de echoscopist bij bovenstaande indicaties toch bijzonderheden of afwijkingen bij je kind, placenta en/of baarmoeder opgevallen zijn, worden deze altijd aan jou en je verloskundige of arts gemeld. Naast de echo’s die de verloskundige aanvraagt, kun je zelf kiezen of je tussen de 18 en 21 weken het structureel echoscopisch onderzoek wilt laten uitvoeren. Je ontvangt uitgebreide informatie van je verwijzer over dit onderzoek.

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) of 20 weken echo

Bij het SEO wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor structurele afwijkingen bij je kind. Bij het SEO worden niet alle afwijkingen ontdekt. Voor alle echo’s geldt dat niet altijd alle afwijkingen zichtbaar zijn. Daarnaast zijn niet alle aangeboren afwijkingen al aanwezig tijdens de zwangerschap. Als er geen bijzonderheden worden gevonden is dit geen garantie voor een gezond kind. Als bij het SEO iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Je wordt verwezen naar een gespecialiseerde gynaecoloog. Die kan de afwijking bevestigen. Uit dit vervolgonderzoek kan echter ook blijken dat er niets aan de hand is met je kind, of dat het nog onduidelijk is wat er precies aan de hand is en wat voor impact dit heeft Het SEO echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar.  

Kwaliteit van de beelden

De kwaliteit van de beelden kan worden beïnvloed door onder andere de ligging van het kindje in de buik, de positie van de moederkoek (placenta) en de hoeveelheid vruchtwater om het kindje heen. Een andere factor is de dikte van de buikwand. 

Vroege echo

Vroeg in de zwangerschap (voor 10 weken) is de baarmoeder nog klein en zit helemaal achter het schaambeen verborgen, daarom wordt voor een medische echo een smalle echosonde vaginaal ingebracht om de echo te maken. Dit wordt meestal niet als pijnlijk ervaren. De beeldvorming is aanzienlijk beter dan bij een echo via de buikwand. Je ziet bij een echo vanaf 6 weken reeds het hartje kloppen. De foetus is heel vroeg in de zwangerschap nog niet goed als kindje te herkennen.

Echo's op verzoek (pretecho’s)

Je kunt bij ons pretecho’s laten uitvoeren. Deze echo’s worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het doel van deze echo op verzoek is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij moeder of kind. Derhalve kan men Het Haagse Hof of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken omtrent achteraf gebleken afwijkingen.

Wanneer de echoscopist bij toeval een afwijking ziet of vermoedt, zal hij/zij jou en je verloskundige of arts hierover inlichten. Indien je van het bestaan van (vermoedens op) afwijkingen op de hoogte bent, verzoeken wij je dit vóór aanvang van de echo te melden bij de echoscopist. We wijzen je er op dat er bij deze echo geen sprake is van medische noodzaak, medisch advies of beoordeling.

De volledige medische verantwoordelijkheid voor je zwangerschap blijft dan ook berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts. Dat betekent dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling. Op geslachtsbepalingen wordt geen garantie gegeven. Aan de afgegeven beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend; derhalve wordt geen aansprakelijkheid dienaangaande aanvaard. De beeldkwaliteit wordt bepaald door een aantal factoren waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. (zie ook het hoofdstuk "kwaliteit van de beelden". Wij geven daarom geen garantie op de beeldkwaliteit.

Beeldmateriaal

Als je foto's of een USB-stick meekrijgt, staan hier naast de beelden van de echo, ook andere privacy gevoelige gegevens op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens tegen ongewenste inzage door derden.