• darkblurbg

Het Haagse Hof is een initiatief van Stichting STBN, in samenwerking met de verloskundigen in Den Haag. Wij bieden op onze twee prettige locaties zowel medische echo’s als pretecho’s aan. Voor medische echo’s heb je altijd een verwijzing nodig van een verloskundige of gynaecoloog. Wil je een pretecho laten maken? Maak dan direct een afspraak zonder verwijzing.

Maak afspraak

Samenwerking verloskundigen Den Haag

Op dit moment verwijzen de volgende praktijken patiënten naar ons echocentrum:

Samenwerking ziekenhuizen Den Haag

Het is in het belang van de zwangere vrouwen, dat we als echocentrum goed samenwerken met zowel verloskundigen als gynaecologen. Het kan voorkomen dat we tijdens een echo een afwijking signaleren. Dit bespreken we met de zwangere en de verloskundige. Er is een overdracht nodig naar het ziekenhuis, deze laten we zo soepel mogelijk verlopen. Door korte lijnen te hebben kunnen we goed met elkaar communiceren, ook zijn we bezig met een project om de informatie-uitwisseling (echobeelden/metingen/uitslagen) te optimaliseren. Dit alles om de zwangere niet extra te belasten. Ons echocentrum ontvangt ook informatie terug vanuit het ziekenhuis, zodat we van eventuele vervolgonderzoeken kunnen leren. Het overleg rondom de processen en de communicatie blijven we regelmatig houden.

We verwijzen door naar:

Samenwerking Stichting STBN

Het Haagse Hof is een initiatief van Stichting STBN in samenwerking met de verloskundigen in Den Haag.

STBN zet zich in voor een gezonde organisatie van de geboortezorg in Nederland. Als ondernemende advies- en projectorganisatie helpen we ketenpartners met slim organiseren. We denken graag mee met iedereen die het beste voor heeft met de geboortezorg.

STBN is een stichting zonder winstoogmerk. Innovatie is voor STBN een kernbegrip. We volgen de ontwikkelingen in de geboortezorg van dichtbij, helpen plannen om te zetten in concrete actie, stimuleren innovatie, adviseren en participeren in nieuwe zorgconcepten. Voor een goed idee durven we samen met onze partners onze nek uit te steken.

STBN adviseert professionals in de geboorte zorg bij samenwerking en innovatie, en  is gespecialiseerd in het opzetten van idealen in zorg concepten die werken.

Maak direct een afspraak

De medewerkers van Het Haagse Hof ontvangen je graag op één van de twee centraal gelegen locaties in Den Haag. Je bekijkt je kindje in een rustige en ontspannen sfeer. Maak direct een afspraak.

Afspraak maken